GreenHeiss: Biomasa, Energía Solar, la mayor gama del mercado de soluciones integrales de calefacción: biomasa, energía solar (térmica y fototérmica), acumuladores e interacumuladores

GreenHeiss: Biomasa, Energía Solar, la mayor gama del mercado de soluciones integrales de calefacción: biomasa, energía solar (térmica y fototérmica), acumuladores e interacumuladores

La biomassa és tot tipus de matèria orgànica, d’origen vegetal o animal, que pugui utilitzar-se per generar energia mitjançant la seva combustió.
L’ésser humà sempre ha utilitzat la biomassa com a font d’energia, però quan l’ús de combustibles fòssils va començar a prendre força, la biomassa es va veure relegada a un segon pla.
No obstant això, en els últims anys ha ressorgit la demanda dels equips de biomassa, sobretot per a instal·lacions de calefacció, per els reduïts costos i el seu caràcter d’energia renovable.
A més, es poden crear sistemes d’hibridació amb biomassa, combinant aquests equips amb el sistema de calefacció de què es disposi actualment. El temps de treball de la caldera de gas o gasoil es reduirà notablement, aconseguint importants estalvis i reduint les emissions de CO₂.
En Greenheiss disposem d’una àmplia gamma de calderes, estufes i llars, tant de llenya, pèl·lets i multi combustibles que s’adapten a potències i prestacions a tot tipus de necessitats: escalfar tot l’habitatge, o escalfar una sola sala.

La biomassa és tot tipus de matèria orgànica, d'origen vegetal o animal, que pugui utilitzar-se per generar energia mitjançant la seva combustió. L'ésser humà sempre ha utilitzat la biomassa com a font d'energia, però quan l'ús de combustibles fòssils va començar a prendre força, la biomassa es va veure relegada a un segon pla. No obstant això, en els últims anys ha ressorgit la demanda dels equips de biomassa, sobretot per a instal·lacions de calefacció, per els reduïts costos i el seu caràcter d'energia renovable. A més, es poden crear sistemes d'hibridació amb biomassa, combinant aquests equips amb el sistema de calefacció de què es disposi actualment. El temps de treball de la caldera de gas o gasoil es reduirà notablement, aconseguint importants estalvis i reduint les emissions de CO₂. En Greenheiss disposem d'una àmplia gamma de calderes, estufes i llars, tant de llenya, pèl·lets i multi combustibles que s'adapten a potències i prestacions a tot tipus de necessitats: escalfar tot l'habitatge, o escalfar una sola sala.