REGULARITZACIÓ DIPOSITS DE GASOIL AMB LA NOVA NORMATIVA D’ANDORRA

La nova reglamentació preparada el Departament d'Indústria preveu que, divuit mesos després de la seva publicació al BOPA, els subministradors deixin de poder proveir combustible als clients que no disposin de totes les mesures de seguretat i instal·lacions especificades en el reglament, que es certifiquen amb una placa. Entre altres, dipòsits d'una única paret, soterrats i amb més de 10 anys d'antiguitat hauran de passar una prova d'estanquitat amb un cost, segons el director del Departament de Medi Ambient, Marc Rossell, d'entre 500 i 1.500 euros. Aquesta i altres propostes de prevencions de vessaments i fuites d'hidrocarburs van ser presentades pel tècnic de l'Àrea de Seguretat Industrial del Departament d'Indústria, Josep Maria Arnaus, a la ponència que va obrir la jornada d'Instal·lacions, subministrament i emmagatzematge d'hidrocarburs.

La nova reglamentació preparada el Departament d’Indústria preveu que, divuit mesos després de la seva publicació al BOPA, els subministradors deixin de poder proveir combustible als clients que no disposin de totes les mesures de seguretat i instal·lacions especificades en el reglament, que es certifiquen amb una placa. Entre altres, dipòsits d’una única paret, soterrats i amb més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar una prova d’estanquitat amb un cost, segons el director del Departament de Medi Ambient, Marc Rossell, d’entre 500 i 1.500 euros. Aquesta i altres propostes de prevencions de vessaments i fuites d’hidrocarburs van ser presentades pel tècnic de l’Àrea de Seguretat Industrial del Departament d’Indústria, Josep Maria Arnaus, a la ponència que va obrir la jornada d’Instal·lacions, subministrament i emmagatzematge d’hidrocarburs.