TERRA RADIANT

ALB - POLIETILE RETICULAR . Calefacció per terra radiant ALB. Calefacció i Lampisteria El Blau és especialista en calefacció per sòl radiant. Tenim més de 10 anys d'experiència en instal·lacions de calefacció per terra radiant. El nostre sistema de sòl radiant és fins a un 17% més eficient que altres sistemes de terra radiant, ja que utilitzem tub multicapa de 17 mm, de major conductivitat i panell llest amb coberta d'alumini, que millora radicalment la difusió de la calor. El sistema ALB és ideal qualsevol sistema de generació de calor com calderes de gas, pellets, geotèrmia, aerotèrmia, etc. En sistemes de geotèrmia i aerotèrmic, el sistema ALB, en funcionar a una temperatura més baixa que els sistemes normals amb tub reticulat i panell de "tetons", augmenta el rendiment fins a un 17%, el que proporciona un estalvi de calefacció equivalent. D'altra banda, el sistema de calefacció per terra radiant ALB proporciona un alt nivell de confort, en treballar a una temperatura més baixa. Garantim per 10 anys el tub de la calefacció radiant. A través del nostre acord amb el fabricant ALB, garantim el correcte disseny i instal·lació del sistema de sòl radiant.La nova reglamentació preparada el Departament d'Indústria preveu que, divuit mesos després de la seva publicació al BOPA, els subministradors deixin de poder proveir combustible als clients que no disposin de totes les mesures de seguretat i instal·lacions especificades en el reglament, que es certifiquen amb una placa. Entre altres, dipòsits d'una única paret, soterrats i amb més de 10 anys d'antiguitat hauran de passar una prova d'estanquitat amb un cost, segons el director del Departament de Medi Ambient, Marc Rossell, d'entre 500 i 1.500 euros. Aquesta i altres propostes de prevencions de vessaments i fuites d'hidrocarburs van ser presentades pel tècnic de l'Àrea de Seguretat Industrial del Departament d'Indústria, Josep Maria Arnaus, a la ponència que va obrir la jornada d'Instal·lacions, subministrament i emmagatzematge d'hidrocarburs.

ALB – POLIETILE RETICULAR . Calefacció per terra radiant ALB. Calefacció i Lampisteria El Blau és especialista en calefacció per sòl radiant. Tenim més de 10 anys d’experiència en instal·lacions de calefacció per terra radiant.
El nostre sistema de sòl radiant és fins a un 17% més eficient que altres sistemes de terra radiant, ja que utilitzem tub multicapa de 17 mm, de major conductivitat i panell llest amb coberta d’alumini, que millora radicalment la difusió de la calor.
El sistema ALB és ideal qualsevol sistema de generació de calor com calderes de gas, pellets, geotèrmia, aerotèrmia, etc.
En sistemes de geotèrmia i aerotèrmic, el sistema ALB, en funcionar a una temperatura més baixa que els sistemes normals amb tub reticulat i panell de «tetons», augmenta el rendiment fins a un 17%, el que proporciona un estalvi de calefacció equivalent.
D’altra banda, el sistema de calefacció per terra radiant ALB proporciona un alt nivell de confort, en treballar a una temperatura més baixa. Garantim per 10 anys el tub de la calefacció radiant.
A través del nostre acord amb el fabricant ALB, garantim el correcte disseny i instal·lació del sistema de sòl radiant.

La Calefacció central és un sistema de climatització que serveix a diversos locals siguin o no d'un habitatge. Si tots els locals són d'una única unitat de consum (un habitatge, per exemple), es diria calefacció individual, si pertanyen a diverses unitats de consum (habitatges o oficines) s'anomena calefacció col·lectiva. Sol utilitzar-se en edificis d'habitatges.  Quan el sistema de calefacció central serveix a diversos edificis, siguin d'habitatges o d'altres usos, com un barri o un poble, es denomina calefacció urbana o de districte.  Els principals avantatges són la eficiència més gran i que la majoria dels veïns no s'ha de preocupar del manteniment dels generadors. També, que en molts casos, els grans consumidors tenen preus millors per a l'energia utilitzada, el que produeix un estalvi econòmic que pot ser important; per exemple, a Espanya, el gas natural té un preu per unitat d'energia un 20-30% inferior per a una calefacció central d'edifici que per a les individuals.  Encara que en alguns sistemes antics no hi havia regulació (cosa que feia que uns veïns podien passar calor, mentre que altres passaven fred), en els sistemes actuals l'eficiència és més gran que en els sistemes individuals:  Es pot pagar un sistema de calefacció més eficient, ja que el rendiment creix amb la mida de la instal·lació. Les calderes més grans solen ser més eficients. Els acumuladors de calor grans perden menys calor. El consum repartit provoca menys parades i arrencades. A causa del menor nombre de parades i arrencada amb menors pèrdues de calor, l'acumulador és menor. Es pot utilitzar un sistema modular, que arrenqui mòduls quan la seva potència no sigui suficient. Diversos mòduls a plena potència són més eficients que moltes calderes individuals a mitja potència. L'ús és més intensiu i s'amortitza abans la inversió. El sistema de calefacció centralitzada més comú és el d'aigua calenta que empra una caldera on s'escalfa l'aigua, i emissors del tipus radiador o de sòl radiant en els locals habitats, portant l'aigua calenta per mitjà d'una xarxa de canonades. També pot ser calefacció per vapor o mitjançant aire calent.  També hi ha sistemes de climatització que permeten la refrigeració a l'estiu . Hi ha sistemes mitjançant conductes d'aire fred o mitjançant aigua. Els sistemes d'aire poden provocar condensacions en interior dels conductes i fongs. En els sistemes d'aigua es pot utilitzar un sistema capil·lar similar al del sòl radiant.  Aprofitant la central de calor s'instal·la conjuntament la producció d'aigua calenta sanitària, que també funcionarà amb rendiments molt més grans que els sistemes individuals. Per a evitar que l'aigua calenta trigui a arribar des del dipòsit central a l'aixeta on s'usarà, s'utilitza un circuit de retorn en què l'aigua escalfada es torna a fer circular perquè sempre hi hagi aigua a la temperatura adequada a prop de l'entrada de cada consumidor. Així l'aigua només ha d'arribar des del distribuïdor general (normalment una columna muntant) a cada habitatge particular.